Välkommen

Denna webbplats är skapad för att beskriva hur elektroniska identiteter fungerar i Sverige, genom att sprida självklar information på ett enkelt och lättfattligt sätt för de som vill ha mera kunskap om ämnet. Detta kommer att ske i artikelform eller genom frågor och svar.

För att läsa mera om bakgrunden till denna hemsida lär mera:

Bakgrunden om denna hemsida >

Federationen för Svensk e-legitimation

# Introtext

# Länk till kategori

smartlp3.jpg
bulldogtestcard.jpg

Vad är en e-legitimation?

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandlig som kan användas för identifiering över Internet, denna kan användas av privatpersoner, myndigheter och företag. Men vad är det, och hur fungerar det? 

Läs mera >

BankID

# Blurp om BankID

# Länk

Telia e-legitimation

# Reklam

# Länk