Välkommen

Denna webbplats är skapad för att beskriva hur elektroniska identiteter fungerar i Sverige, genom att sprida självklar information på ett enkelt och lättfattligt sätt för de som vill ha mera kunskap om ämnet. Detta kommer att ske i artikelform eller genom frågor och svar.

För att läsa mera om bakgrunden till denna hemsida lär mera:

Bakgrunden om denna hemsida >

Federationen för Svensk e-legitimation

# Introtext

# Länk till kategori

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandlig som kan användas för identifiering över Internet. Tack vare e-legitimationen kan man som privatpersoner, myndigheter och företag legitimera sig säkert över Internet och på så sätt möjligöra säker e-handel och säkra webb-tjänster.


En e-legitimation är en elektronisk identitetshandlig som kan användas för identifiering över Internet. Tack vare e-legitimationen kan man som privatpersoner, myndigheter och företag legitimera sig säkert över Internet och på så sätt möjligöra säker e-handel och säkra webb-tjänster.

Privatpersoner kan vara säkra på att rätt webb-server har nåtts genom att servern identifieras med ett servercertifikat. På samma sätt kan servern identifiera den som kopplar upp sig.

På så sätt slipper privatpersoner ha olika inloggningsnamn och lösenord till olika webb-servrar, utan kan använda sitt e-legitimation vid inloggning.

Det finns fyra olika typer av e-legitimationer

 • Personlig e-legitimation är en e-legitimation som identifierar en person, och kan vara av typen fil eller kort.

   

 • Serverlegitimation är en e-legitimation som identifierar en maskin, och kan vara av typen fil.

   

 • Stämpellegitimation är en e-legitimation som identifierar en organisation eller maskin, och kan vara av typen fil.

   

 • Personlig Organisationslegitimation är en e-legitimation som identifierar en person inom en organisation.

   

Alla e-legitimationer består av en eller två nycklar med tillhörande certifikat. Nyckeln är hemligheten som är viktig, och gör så att e-legitimationen är unik. Certifikatet är en liten fil som innehåller flera värden, enligt följande:

 • Vem som har givit ut detta certifikat,
 • Ett unikt nummer för detta certifikat,
 • Till vem som denna har givits ut,
 • Den publika delen av nyckeln,
 • En underskrift ifrån utgivaren för att garantera informationen,
 • plus en del andra värden.

Både certifikaten och nycklarna ligger lagrade antingen i en fil på datorn, eller på ett smart kort med chip. När det är lagrat på en fil, öppnas denna krypterade fil med hjälp av ett lösenord. Smarta kortet har också en PIN-kod för att öppna det.

En filbaserad e-legitimation kan man kopiera och använda på flera maskiner, och det är viktigt att man har kontroll av var man installerat en fil baserad e-legitimation. Vet man om att man tappat bort en e-legitimation av typen fil, måste man spärra denna. Som tex jag installerade en e-legitimation av typen fil på min hem PC, och efter två år lämnade jag tillbaka min hem PC, är det viktigt att man tar bort sin e-legitimation innan man lämnar tillbaka maskinen.

Kort baserad e-legitimation bär man med sig som ett kreditkort eller liknande. Om man blir av med denna, skall man spärra e-legitimationen.

Mera detaljer om dom olika e-legitimationerna finns under "frågor och svar".

 

Vad är en e-legitimation?

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandlig som kan användas för identifiering över Internet, denna kan användas av privatpersoner, myndigheter och företag. Men vad är det, och hur fungerar det? 

Läs mera >

BankID

# Blurp om BankID

# Länk

Telia e-legitimation

# Reklam

# Länk