Denna webbplats sköts och administreras av Roberth Lundin, för att sprida kvalitativ information om elektroniska idhandlingar.

Efter att ha arbetat med elektroniska idhandlingar i mer än 17 år, och fortfarande inte är ett självklart begrepp eller att man använder detta. För att förbättra situationen har jag skapat denna webbplats för att sprida självklar information på ett enkelt och lättfattligt sätt för de som vill ha mera kunskap om ämnet. Detta kommer att ske i artikelform eller genom frågor och svar.

 

Vad är en e-legitimation?

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandlig som kan användas för identifiering över Internet, denna kan användas av privatpersoner, myndigheter och företag. Men vad är det, och hur fungerar det? 

Läs mera >

BankID

# Blurp om BankID

# Länk

Telia e-legitimation

# Reklam

# Länk